Du er her: Specialer

Specialer, studieopgaver og studenterarbejder

På denne del af CiFri's hjemmeside finder du gode og interessante arbejder af studerende inden for feltet civilsamfund og frivillighed.

Studerende på de højere læreanstalter producerer ofte arbejde, der har så høj akademisk og forskningsmæssig kvalitet, at det bør komme en bredere offentlighed til kendskab. Derfor har CiFri åbnet for, at studerende fra samfundsvidenskaberne og tilgrænsende områder kan indsende specialer og lignende til netværket med henblik på offentliggørelse på hjemmesiden.

En redaktionsgruppe bestående af forskere fra CiFri-netværket gennemlæser og tager i hvert enkelt tilfælde stilling til, om arbejdet kan offentliggøres. Netværket tager kun stilling til arbejder af høj kvalitet, det vil sige arbejder der ved den studerendes hjeminstitution er bedømt med karakteren 10 eller 12.

Send dit forslag (som pdf) til redaktionsgruppen på mail: larsskov@socsci.aau.dk.

Ønsker du at downloade et speciale - så klik på linket i specialets titel neden for. 

Oversigt

Matzen, Peter - Læring gennem hverdagsaktivisme og aktivt medborgerskab 29. feb 2016 I dette speciale undersøger forfatteren, hvordan man kan etablere rammer for hverdagsaktivisme og aktivt medborgerskab, som fokuserer på at støtte borgernes egne... Perregaard og Saalbach Holse - Børneperspektiver på folkeskolereformen 17. dec 2015 Dette speciale handler om folkeskolereformen som arena for børns deltagelse og medbestemmelse. Specialet undersøger gennem to casestudier i København, hvordan samarbejde... Lykkegaard Duncker, Jane - Magt og sårbarhed 12. aug 2015 I dette speciale undersøger Jane Lykkegaard Duncker magtforholdet mellem frivillige sociale organisationer og deres monetære donorer. Det sker ud fra en tese om at frivillige... Karmsteen og Bruun Hansen - Ny vej for effektive alliancer mellem den offentlige og den frivillige sektor 16. mar 2015 I dette speciale analyserer Karmsteen og Bruun Hansen, hvordan man kan forstå udfordringer i alliancen mellem kommuner og frivillige organisationer om støtte til tidligere... Gade Husted, Ulrik - Den demokratiske praksis i Folkekirkens Nødhjælp 4. feb 2015 I dette speciale undersøger Ulrik Gade Husted den demokratisk praksis i den frivillige organisation Folkekirkens Nødhjælp (FKN). Specialet søger blandt andet at give svar... Lindhoff Haurum, Mette - Social kapital og integration i idrætsforeninger 14. nov 2014 I dette speciale undersøger Mette Lindhoff Haurum om personer med anden etnisk baggrund end dansk bliver integreret af at være i frivillige idrætsforeninger, hvor alle,... Elbrønd, Christoffer - Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter 5. nov 2014 I dette speciale undersøger Christoffer Elbrønd hvordan policy om frivilligcentre udmøntes af lokale aktører i Givsted Kommune - herunder de formelle såvel som uformelle... Bonnesen, Lærke - Frivillighed i folkeskolen 3. nov 2014 I dette speciale undersøger Lærke Bonnesen, hvordan brugen af frivillige i folkeskolen påvirker kvaliteten i de implicerede institutioner. Derudover undersøger forfatteren... Jekes, Sara - Frivillige foreninger: Ligeværdig samarbejdspartner eller et svar på en offentlig sektor i krise? 27. okt 2014 I dette speciale undersøger Sara Jekes, hvilke udfordringer og potentialer der er forbundet med samarbejdet mellem de frivillige foreninger og Kalundborg Kommune i forhold til... Qvist, Hans-Peter - At bruge sin dyrebare tid på frivilligt arbejde 23. sep 2014 Den danske såvel som internationale sociologiske forskning i frivilligt arbejde har primært fokuseret på beslutningen om at deltage, mens beslutningen om hvor meget tid vi... Pertou og Thise Holm - Samarbejde mellem frivillige og ansatte i en frivillig organisation 11. jun 2014 I dette speciale undersøger Nynne Pertou og Anders Thise Holm, hvordan samarbejde mellem ansatte og frivillige kan styrkes i en frivillig organisation. Undersøgelsen tager... Binger Jessen, Marianne - Flødeskum eller nødvendighed, filantrop eller entreprenør? 1. apr 2014 I dette speciale undersøger Marianne Binger Jessen, hvad der sker i mødet mellem den kommunalpolitiske forståelse af frivillighed og de frivilliges egen forståelse og ageren som... Krogsgaard Niss, Nete - Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde 1. apr 2014 I denne masteropgave undersøger Nete Krogsgaard Niss, hvordan den nuværende evaluerings- og dokumentationspraksis, påvirker de frivillige og de frivillige... Boll, Frederik C. - Frivilligt arbejde 'nej tak' 1. apr 2014 I dette speciale undersøger Frederik C. Boll hvordan unge ikke-frivillige skaber konstruktioner af frivilligt arbejde gennem diskursiv praksis og hvordan unge ikke-frivillige... Steskow, Camilla - Hvad stiller man op med besværlige frivillige? 1. apr 2014 I dette sepciale undersøger Camilla Steskow, hvornår det kan være nødvendigt for en organisation at fyre en frivillig, hvordan fyringen kan tackles og hvad en frivillig... Bergstrøm og Zacho-Müller - Hackerspaces 11. nov 2013 Denne opgave udforsker hackerspace som fænomen. Fænomenet har hverken i litteraturen eller i praksis en officiel definition, men indeholder en række af de følgende... Petrovski, Kire - Den frivillige sektor mellem økonomi og idealisme 5. nov 2013 I dette speciale undersøger Kire Petrovski, hvilke forventninger kommunalt ansatte på social- og sundhedsområdet har til frivilligt socialt arbejde, og hvorvidt og hvordan disse...