Du er her: Om CiFri » Ledelse og organisering

Ledelse og organisering

Initiativgruppe

Forskningsnetværket for civilsamfund og frivillighed ledes af en initiativgruppe bestående af:

  • Lars Skov Henriksen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet (projektansvarlig)
  • Torben Fridberg, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  • Thomas Boje, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet
  • Bjarne Ibsen, Center for Forskning i Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet
  • Anders la Cour, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School
  • Mette Hjære, Center for frivilligt socialt arbejde

Forskningsnetværket er et fritstående og uafhængigt initiativ baseret på et forpligtende samarbejde mellem de deltagende institutioner i den treårige periode, hvor puljen til forskning i civilsamfund og frivillighed løber.

Initiativgruppen er ansvarlig for netværkets forskellige aktiviteter, som f.eks. afholdelse af seminarer, konferencer, forskerkurser mv. samt drift og vedligeholdelse af hjemmesiden.

Initiativgruppen fungerer endvidere som faglig ramme for ledelse og gennemførelse af de af netværkets forskningsprojekter, der er støttet af Social- og Integrationsministeriets pulje til forskning i civilsamfund og frivillighed – samt andre relaterede forskningsprojekter inden for området.

Følgegruppe

I tilknytning til forskningsnetværket, er der nedsat en følgegruppe bestående af

  • Jørgen Goul Andersen, professor ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
  • Kim Mannemar Sønderskov, Adjunkt ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet