Du er her: Nyheder » Nyt arbejdsnotat om danskernes frivillige arbejde

Nyt arbejdsnotat om danskernes frivillige arbejde

9. dec 2013

I forbindelse med CiFris seminar om danskernes frivillige arbejde, der holdes på SFI i København den 9. december, offentliggøres et nyt arbejdsnotat, som redegør for nogle foreløbige resultater fra en igangværende undersøgelse af udviklingen i danskernes frivillige arbejde fra 2004 til 2012.

Udviklingen i frivilligt arbejde - arbejdspapir.jpgArbejdsnotatet med titlen "Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012" belyser nogle udvalgte hovedresultater fra undersøgelsen af den danske befolknings frivillige arbejde blandt andet:

  • omfanget af frivilligt arbejde i den danske befolkning
  • de frivilliges sociodemografiske og økonomiske profil
  • sammenhængen mellem foreningsmedlemsskab og frivilligt arbejde
  • det frivillige arbejdes regi
  • ikke-vestlige indvandrers frivillige arbejde

I løbet af foråret 2014 udkommer en samlet rapport fra forskningsprojektet, der mere grundigt dokumenterer undersøgelsens resultater.

Resultaterne skal tages med forbehold, da analyserne endnu ikke er endeligt afsluttet. I løbet af foråret 2014 udkommer en samlet rapport fra forskningsprojektet, der mere grundigt dokumenterer undersøgelsens resultater.

Formålet med det samlede forskningsprojekt er at belyse ændringer i den danske befolknings frivillige indsats siden 2004, hvor den første omfattende undersøgelse blev gennemført i regi af det internationale Johns Hopkins University Comparative Nonprofit Sector Project (Koch-Nielsen m.fl., 2005).

Den aktuelle undersøgelse har været gennemført som et followup-studie af Johns Hopkins undersøgelsen (Frivillighedsundersøgelsen) med de definitioner af frivilligt arbejde og klassifikationer af organisationsområder, der var gældende for denne undersøgelse. Undersøgelsen er således gennemført med identiske metoder med henblik på at sikre en så stor grad af sammenlignelighed mellem de to undersøgelsesår som muligt.

Undersøgelsens metode

Undersøgelsens kvantitative data er indhentet gennem telefoninterview med et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 16 år og derover. Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2012 og havde en svarprocent på 67 svarende til 2.809 opnåede svar.

For at opnå større viden om ikke-vestlige indvandrers frivillige arbejde blev der endvidere foretaget en oversampling af respondenter fra denne gruppe, hvilket resulterede i yderligere 960 gennemførte interview svarende til en svarprocent på 44 pct.

Kun ikke-vestlige indvandrere, der har opholdt sig mindst 5 år i Danmark, og som har tilstrækkelige danskkundskaber til at interviewet kunne gennemføres på dansk, deltog i denne del af undersøgelsen.

SFI-Survey har stået for dataindsamlingen i begge tilfælde.

Se evt. spørgeskemaet, der ligger til grund for undersøgelsens analyser.

Det samlede forskningsprojekt har været støttet af en bevilling fra Socialministeriets ”Pulje til forskning i civilsamfund og frivillighed” og dataindsamlingen af en bevilling fra Det Obelske Familiefond.

Download arbejdsnotatet