Du er her: Forskning og projekter » Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Formålet med dette forsknings-, udviklings- og formidlingsprojekt er at blive klogere på fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer mellem den frivillige og den kommunale sektor samt at få viden om, hvordan samarbejdet kan udvikles i fremtiden.

De seneste år er der taget mange initiativer til et større og tættere samarbejde mellem den frivillige og den kommunale sektor, og der er store forventninger til, at det både vil styrke den frivillige indsats og fremme kvaliteten i en række kommunale indsatser.

Tværfagligt forskningsprojekt

Forsknings-, udviklings- og formidlingsprojektet gennemføres i fire kommuner i Danmark og det boligsociale område i Aarhus, men omfatter også en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse. Blandt de deltagende kommuner er:

  • Odense Kommune (stor bykommune)
  • Faxe Kommune (mindre kommune med lav urbaniseringsgrad)
  • Faaborg-Midtfyn Kommune (mellemstor kommune med provinsby)
  • Forstadskommune til København (aftale er endnu ikke formaliseret).

Projektet har et stærkt tværfagligt sigte – på tværs af den frivillige og den offentlige sektor og på tværs af samfundsområder (kultur, idræt, sundhed, natur, det sociale mv.).

Undersøgelsen gennemføres fra slutningen af 2015 til midten af 2018 og er igangsat af professor Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet. Projektet er støttet med midler fra Nordea-fonden og har medfinansiering fra de deltagende kommuner og det boligsociale område i Aarhus.

Læs mere om forskningsprojektet: Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor.

Kontakt

Bjarne Ibsen, Professor og centerleder ved Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), Syddansk Universitet, mail: bibsen@health.sdu.dk, telefon: 2728 9904.