Du er her: Forskning og projekter » Frivilligt engagement og aktivt medborgerskab

Frivilligt engagement og aktivt medborgerskab. Om non-profitsektorens indvirkning på det danske samfund

Formålet med dette ph.d.-projekt er at undersøge betydningen af den frivillige non-profitsektor for det omgivne samfund. Projektet fokuserer primært på individniveau, og tager udgangspunkt i det frivillige engagement som aktivt medborgerskab. Endvidere indgår også analyser af de frivillige organisationers karakter og område. Hvilket indebærer en skelnen mellem forskellige underkategorier af den frivillige non-profitsektor som helhed i Danmark.

Projektet skal bl.a. bidrage med viden om, hvilke forhold der hæmmer eller fremmer engagementet i organisationer i den frivillige non-profitsektor. Der er i dette projekt et særligt fokus på, hvordan sociale ressourcer hænger sammen med engagement i sektoren. Herudover vil projektet også belyse, hvordan de sociale ressourcer kan forstås i forhold til socioøkonomiske betingelser og tillid til andre. Analyserne beror på kvantitative analyser af såvel data fra Frivillighedsundersøgelsen og Organisationsundersøgelsen samt fra oplysninger tilvejebragt i forbindelse med dannelsen af et nationalt satellitregnskab for non-profitsektoren i Danmark. 

Projektet er en del af et større forskningsprojekt ”Den samfundsøkonomiske betydning af nonprofit-aktiviteter i Danmark anno 2014”. Projektet gennemføres af ph.d.-studerende Jonathan Hermansen ved Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet. Vejledning varetages af professor Thomas P. Boje. Projektet er påbegyndt den 1. januar 2014.

Kontakt

Jonathan Hermansen, Ph.d.-studerende Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet, mail: jherman@ruc.dk.