Du er her: Forskning og projekter » Frivillighed i et velfærdssamfund

Frivillighed i et velfærdssamfund - Kvantitative undersøgelser af den frivillige sektors rolle som velfærdsleverandør

Med en kvantitativ metodisk tilgang undersøger Ph.d.-projektet udviklingen i den frivillige sektor i Danmark – det sker med særligt fokus på velfærd. Datagrundlaget er befolkningsundersøgelsen og organisationsunder-søgelsen. 

Projektet er motiveret af velfærdsstatens aktuelle demografiske og økonomiske krise. Alternativer til den bekostelige offentlige velfærd er her blevet af tiltagende vigtighed, og frivilligheden er placeret centralt i debatten om, hvordan fremtidens velfærdsopgaver bør varetages.

Udgangspunktet for projektet er at vurdere kapaciteten af den frivillige sektor – især som velfærdsleverandør. Det sker i kombination med en undersøgelse af, hvilke sociale faktorer der fremmer befolkningens frivillige engagement og dermed forøger sektorens kapacitet. Derudover vil der blive stillet skarpt på, om frivillige og frivillige organisationer udvikler sig mod klarere rolle som serviceleverandører for at imødekomme behovet for frivillighedsbaseret velfærd. Afslutningsvist vil selve udviklingen mod frivillighedsbaseret velfærd blive underkastet et kritisk blik i forhold til, hvorvidt frivilligheden er egnet til at leve op til de forventninger og behov, som borgerne har til velfærdssamfundet.

Projektet udføres af Erik Petrovski, Ph.d.-studerende på Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet. Projektet er en del af et større forskningsprojekt Den samfundsøkonomiske betydning af nonprofit-aktiviteter i Danmark anno 2014”. Vejledning af projektet varetages af professor Thomas Boje. Projektet løber fra november 2013 til november 2016.

Kontakt

Erik Petrovski, Ph.d.-studerende, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet, mail: erikp@ruc.dk.