Du er her: Forskning og projekter » Frivillige sociale indsatser og udsatte børn og unge

Frivillige sociale indsatser og udsatte børn og unge

Formålet med dette Ph.D.-projekt er at undersøge betydningen af frivillige sociale indsatser for børn og unge i Danmark, som har svage sociale netværk eller på anden måde er socialt udsatte. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors og Roskilde Universitet, idet ønsket er at skabe en bedre forståelse for, om og eventuelt hvordan frivillige sociale indsatser kan gøre en konkret forskel i udsatte børn og unges liv.

Undersøgelsen tager afsæt i en række konkrete frivillige projekter i Ungdommens Røde Kors, som finansieres af TrygFonden. Projekterne har alle relation til Ungdommens Røde Kors’ store program ”Frem i Lyset”, som gennemføres i forskellige områder af Danmark i årene 2015-2018, heriblandt geografiske yderområder.

Projektet skal bl.a. tilvejebringe ny viden om, hvilke muligheder frivillige sociale indsatser har for at ruste de deltagende børn og unge med ressourcer, som både i et her-og-nu- og i et fremtidsperspektiv giver forudsætninger for at leve liv, der er rige på sociale relationer, faglig motivation og civilt engagement. Data vil blive indsamlet gennem spørgeskemaundersøgelser blandt børn og unge frivillige kombineret med indsigter fra kvalitative datakilder. Hertil føjes data fra Frivillighedsundersøgelsen, som skal gøre det muligt at belyse unges frivillige engagement i yderområder i Danmark.

Projektet gennemføres af Ph.D.-studerende Lærke Bonnesen på Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet. Vejledning varetages af professor Thomas P. Boje. Projektet er påbegyndt d. 15. september 2014.

Kontakt

Lærke Bonnesen, Ph.D.-studerende, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet. E-mail: lbonnesen@ruc.dk.