Du er her: Forskning og projekter » Et nationalregnskab for den civile nonprofit sektor

Et nationalregnskab for den civile nonprofit sektor - Den samfundsøkonomiske betydning af nonprofit-aktiviteter i Danmark anno 2014

2. april 2014

Et nyt forskningsprojekt om den samfundsøkonomiske betydning af civilsamfundet og nonprofit aktiviteter i Danmark anno 2014 skal være med til at etablere et nationalregnskab for den frivillige nonprofit sektor i Danmark. Forskningsprojekt er finansieret af Realdania Fonden i samarbejde med Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet.

Projektet sigter mod etablering af et nationalregnskab for den civile nonprofit sektor – foreninger, selvejende institutioner og almennyttige fonde - parallelt med den almindelige nationalregnskabsopgørelse. Det sker med særlig henblik på monitorering af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige forhold inden for frivillige og selvejende organisationer. Udover de ovennævnte sektorer vil projektet også foretage en analyse og estimat af danske erhvervsdrivende fondes betydning for den civile sektor i form af filantropiske donationer. Sigtet med projektet er at etablere et statistikmodul for den civile nonprofit sektor i Danmark svarende til, hvad der allerede findes i andre lande (bl.a. Norge og Sverige). Der er tale om et delprojekt under Netværk for forskning i civilsamfund og frivillighed (CiFri).

Med etableringen af et nationalregnskab for den civile nonprofit sektor vil det være muligt at få indsigt i en række centrale forskningsmæssige problemstillinger, så som

  1. at kortlægge den samfundsøkonomiske betydning af den civile nonprofit sektor i Danmark.
  2. at belyse sammensætningen af sektoren samt den samfundsøkonomiske betydning af foreningslivet, de selvejende institutioner samt almennytteige såvel som erhvervsdrivende fondes bidrag til den civile nonprofit sektor i Danmark.
  3. at få et mere præcist billede af det civile samfunds størrelse og betydning i forhold til såvel den private for-profit sektor  som den offentlige sektor.
  4. at kunne analysere karakteren af det bidrag som den civile nonprofit sektor og de erhvervsdrivende fonde yder til den danske velfærdsudvikling i form af økonomiske tilskud, frivillig indsats, produktion af serviceydelser mv.
  5. at vurdere den danske frivillige nonprofit sektors egenart i forhold til hvad vi finder i andre lande, hvad angår de disponible økonomiske ressourcer og karakteren af beskæftigelse.

Satellit-regnskab

Det er planen, at det nationalregnskab for den civile nonprofit sektor skal opbygges som et supplement – en satellit – til det ordinære nationalregnskab. Tallene i satellit-regnskabet vil være i overensstemmelse med de nationale regnskaber, men oplysninger i dette afsnit vil være mere detaljeret, hvad angår de enkelte delsektorer inden for den civile nonprofit sektor. Bedre kendskab til sektorens organisatoriske / økonomiske aktiviteter danner grundlag for senere at udskille disse aktiviteter i en separat institutionel sektor i nationalregnskabsstatistikken løsrevet fra husholdningssektoren.

Satellit-regnskabet for den civile nonprofit sektor vil blive etableret med udgangspunkt i de oplysninger, som hentes fra en supplerende dataindsamling for den civile sektors og de erhvervsdrivende fondes betydning for non-profit aktiviteter i Danmark foretaget af Danmarks Statistik omfattende årene 2010 – 2012. Suppleret med oplysninger fra en befolkningsundersøgelse af den frivillige indsats fra 2012 og en organisations-undersøgelse af civilsamfundet fra 2011.

Forskerne bag projektet

Arbejdet med etableringen af satellit-regnskabet for den danske civile nonprofit sektor samt analysen af sektorens beskæftigelsesmæssige og samfundsøkonomiske betydning vil blive koordineret fra Institut for Samfund og Globalisering (ISG), Roskilde Universitet med professor Thomas P. Boje som ansvarlig.

Til projektet er knyttet to PhD-stipendiater, som er finansieret ligeligt af Realdania Fonden og Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet. De to PhD’ere er Erik Petrovski og Jonathan Hermansen, som skal arbejde med:

Kontakt

  • Thomas. P. Boje - mail: boje@ruc.dk, tlf.: arbejde 46742905, privat: 30666593
  • Erik Petrovski - mail: erikp@ruc.dk . tlf.: arbejde 46743980, privat: 42432623
  • Jonathan Hermansen – mail: jherman@ruc.dk. tlf: arbejde 46742628