Du er her: Forskning og projekter » Befolkningsundersøgelsen 2004-2012

Befolkningsundersøgelsen - Frivilligt arbejde med særlig henblik på analyse af udvikling og ændringsprocesser 2004 – 2012

Formålet med dette forskningsprojekt er at belyse udviklingen i befolkningens frivillige indsats i perioden 2004 – 2012.

Projektet er en gentagelse og videreudvikling af undersøgelsen: Frivilligt arbejde. Den frivillige indsats i Danmark” (Koch-Nielsen, Henriksen, Fridberg & Rosdahl, 2005), der blev gennemført i 2004.

Forskningsprojektet skal bl.a. belyse udvikling og ændringsprocesser i befolkningens frivillige indsats, afdække nye former for frivilligt engagement samt perspektivere udviklingen i det danske frivillige engagement ved at sammenligne med udviklingen i Norge og Sverige.

Forskningsprojektet har især fokus på udvikling og ændringsprocesser på det sociale område, og går i dybden med tre problemstillinger, der er af særlig betydning for de frivillige sociale organisationer og deres praktiske arbejde. Disse delstudier omhandler:

  1. ændringer i betingelser for inklusion i det civile samfund
  2. ændringer i generationers frivillige deltagelse og syn på frivilligt arbejde
  3. ændringer i rekruttering og fastholdelsesmønstre.

For at sikre såvel sammenlignelighed over tid som nordisk komparative analyser, samles data ind på samme måde som i 2004. Hermed kan data også udgøre en infrastruktur for forskning i frivillighed, som flere forskere og studerende kan anvende. Denne funktion styrkes ved at indbygge et panel i dataindsamlingen, dvs. at respondenter, som besvarede spørgeskemaet i 2004, indgår i den nye stikprøve. Herved gives der mulighed for at studere årsagssammenhænge, der kan forklare de beskrevne ændringsprocesser.

Hent evt. den endelige rapport, arbejdsnotat og det udsendte spørgskema (pdf) neden for.

Forskningsprojektet gennemføres af:

  • Lars Skov Henriksen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
  • Torben Fridberg, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  • Thomas Boje, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet
  • Bjarne Ibsen, Center for Forskning i Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet
  • Morten Frederiksen, Centre for Comparative Welfare Studies, Aalborg Universitet.