Du er her: Arrangementer » Skal vi aflyse kurserne? Et dialogseminar om betydningen af uddannelse og læring i det frivillige arbejde

Skal vi aflyse kurserne? Et dialogseminar om betydningen af uddannelse og læring i det frivillige arbejde

18. sep 2014

Den nye befolkningsundersøgelse af danskernes frivillige indsats - som udkom i foråret 2014 - satte blandt meget andet fokus på frivilliges deltagelse i uddannelsesaktiviteter, og forskellige læringsformers betydning for udførelsen af frivilligt arbejde.

En noget overraskende slutning var, at kurser og uddannelsesaktiviteter ikke ser ud til at have indflydelse på fastholdelse af frivillige – en ellers grundlæggende antagelse i det frivillige arbejde. Kan dette betyde et farvel til den omfangsrige kursusaktivitet, der finder sted i organisationerne eller risikerer vi at smide barnet ud med badevandet?

CiFri inviterer til dialogseminar

Netværket for forskning i civilsamfund og frivillighed (CiFri) inviterer til dialogseminar, hvor vi folder resultater fra befolkningsundersøgelsen ud og stiller spørgsmål som: Hvilke kvalifikationer benytter de frivillige og hvilken rolle spiller kurser og andre læringsformer for de frivillige?

Sammen med repræsentanter fra frivillige organisationer ser vi endvidere på, hvad der er drivkraften og rationalerne bag kurser og kompetenceudvikling i det frivillige arbejde. Hvis kurser ikke fastholder, hvilken betydning har de så?

Hvordan kan man bruge det man lærer?

Dialogseminaret sætter også fokus på, hvordan man pædagogisk kan arbejde med at skabe værdi af uddannelsesaktiviteterne. Et centralt begreb er her ”transfer”, der betyder at overføre dét man lærer i én situation til konkret anvendelse i en anden – eller mere mundret at kunne bruge det man lærer. Transfer sætter ikke alene fokus på selve læringssituationen, men i lige så høj grad også på dét, der sker før og efter, både for den enkelte deltager, for organisationen og for de strukturelle omgivelser.

Har du lyst til at deltage i debatten med forskere og praktikere, så meld dig til. Seminaret er gratis.

Læs evt. mere om Befolkningsundersøgelsen

Program

10.00 - 12.00

Kvalifikationer, roller og læringsformer blandt frivillige/ ved professor Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet

Praksis og perspektiver på kompetenceudvikling af frivillige i idrætten og det sociale arbejde ved/ uddannelseskonsulent Jette Velling Lindholm, DGI og uddannelseskonsulent Vibeke Bundgård, Center for frivilligt socialt arbejde

Spørgsmål og debat

12.00 - 12.30

Frokost

12.30 - 14.00

Fra kvalifikationer og kurser til kompetencer i praksis: Hvordan kan vi få mere transfer fra og effekt ud af vores kurser/ ved chefkonsulent Bent Gringer, Kompetencesekretariatet

Tid og sted

Dato 18. september 2014
Tid kl. 10.00 -14.00
Sted Syddansk Universitet (SDU), Campusvej 55, 5230 Odense M, lokale U71. Se lokaleoversigt.

Tilmelding

Tilmelding sker via kursusportalen på frivillighed.dk. Tilmeld dig her.

Det er gratis at deltage i seminaret, men tilmelding er nødvendig. Da pladserne er begrænset, kan der deltage maks 3 personer fra samme organisation.

Arrangør

Seminaret er arrangeret af Netværk for forskning i Civilsamfund og frivillighed (CiFri) i samarbejde med Center for frivilligt socialt arbejde.