Du er her: Arrangementer » Konference om Folkeoplysningens demokratiske værdi

Konference om Folkeoplysningens demokratiske værdi

13. maj 2015

Onsdag den 13. maj afholder Syddansk Universitet og Dansk Folkeoplysnings Samråd i samarbejde med CiFri konferencen "Folkeoplysningens demokratiske værdi".

Dato Onsdag den 13. maj 2015
Tid kl. 9.00 -16.00
Sted Syddansk Universitet

Bliver man en demokratisk medborger ved at deltage i en bestyrelse eller lave andet frivilligt arbejde i en forening? Føler man sig som en inkluderet del af fællesskabet på et aftenskolekursus? Resultatet af en grundig undersøgelse præsenteres den 13. maj.

Professor Bjarne Ibsen fra SDU og CIFRI-netværket har i efteråret taget temperaturen på den demokratiske værdi af folkeoplysning. Undersøgelsen Foreningsdeltagelse og ikke formel lærings betydning for demokratisk deltagelse samler dels data fra andre nyere frivilligundersøgelser, og dels har over 11.000 deltagere, kursister, medlemmer, frivillige og ansatte ved de folkeoplysende foreninger og skoleformer svaret på et stort spørgeskema.

Det store og det lille demokrati

På konferencen den 13. maj løftes slørene for undersøgelsens resultater.

Konferencen henvender sig til frivillige, ansatte, lærere, ledere, konsulenter, forskere m.fl. med tilknytning til og interesse i foreningsliv, frivillighed og folkeoplysning. Her vil deltagerne bliver klogere på spørgsmål som

 • Bliver man en demokratisk medborger ved at deltage i en bestyrelse eller lave andet frivilligt arbejde i en teaterforening, skolekreds, brugsforening eller anden folkeoplysende forening?
 • Føler man sig som en inkluderet del af fællesskabet på et aftenskolekursus?
 • Gør det en forskel for, om man deltager i det store demokrati, stemmer ved valg og i øvrigt søger indflydelse?

Der bliver stof til eftertanke og inspiration til nye måder at organisere sig på og udforme sine aktiviteter.

Program

Udover oplæg fra forskergruppen bag undersøgelsen vil repræsentanter fra de lokale folkeoplysende skoleformer og foreninger supplere med de overvejelser, resultaterne får dem til at gøre sig, om deres lokale organiseringsform, aktivitetsudbud m.m.

Fra det øvrige foreningsliv og frivilligDanmark vil vi få indspil til, hvad de tænker om folkeoplysningens og foreningslivets betydning for den demokratiske dannelse, og om der er noget, vi bør gøre på en ny måde fremover.

09.30 – 10.00 

 

 Indregistrering og kaffe
10.00 – 10.15 Velkomst og introduktion til undersøgelsen om Folkeoplysningens demokratiske værdi ved professor Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet.
10.15– 12.00

Forskellige deltagelsesformers betydning for deltagelsen i det ’lille’ og det ’store’ demokrati.

Forskeroplæg ved Karsten Østerlund, Syddansk Universitet.

Replik og refleksioner fra:  

 • Kaj Andersen, formand FO Nordfyn 
 • Lone Aunsbjerg, skoleleder AOF Nord
 • Joachim Vædele, sekretariatsleder Grundtvigsk Forum 
 • Anders Hind, landsformand DATS
12.00 – 13.00   Stående frokost i foyeren
13.00 – 13.45 

Frivilligt arbejdes betydning for politisk interesse og tillid.

Forskeroplæg ved Hans Peter Quist, post doc. ved Aalborg Universitet.  

Replik og refleksioner fra:  

 • Frivillig fra Coop amba 
 • Gunvor Vestergaard, pædagogisk konsulent Grænseforeningen
13.45 – 14.15

Når frivillighed bliver et tilløbsstykke – hvad er det, de frivillige sociale organisationer lykkes med?

Oplæg til debat ved konsulent Dorte Nørregaard Gotthardsen, Center for frivilligt socialt arbejde.

14.15 – 14.45 Kaffepause
14.45 – 15.30 

Foreningslivets og folkeoplysningens politiske involvering og påvirkning.

Forskeroplæg ved professor Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet.  

Replik fra:  

 • Lisbeth Trinskjær, formand Højskoleforeningen  
 • Torleif Jonasson, generalsekretær FN-forbundet
15.30 – 16.00 

Frivillighed i Danmark og USA – kan vi lære noget?

Opsamling og perspektiv på konferencen ved Anne Mørk, adjunkt ved Syddansk Universitet.

Tilmelding

Tilmelding til konferencen sker via Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Gå til tilmeldingen

Sidste frist for tilmelding er den 4. maj. Da antallet af pladser er begrænset oprettes der venteliste ved overbooking. Det er gratis at deltage i konferencen, men ved manglende fremmøde opkræves et gebyr på 300 kroner.