Du er her: Arrangementer » Frivilligheden i udvikling - konference 5. juni 2014

Frivilligheden i udvikling - konference 5. juni 2014

5. jun 2014

Er frivilligheden i vækst? Er den rykket ind i kommunerne – og ud af foreningerne? Uddør den med de nye generationer? Bruger vi mere eller mindre tid på frivilligt arbejde?

Grundlovsdag - den 5. juni 2014 - inviterer Netværk for forskning i civilsamfund og frivillighed, CiFri, til konference, hvor vi præsenterer alle resultater fra den store undersøgelse om danskernes frivillige arbejde i 2004 og 2012. Rapporten fra undersøgelsen udkommer allerede den 27. maj.

Frivilligt arbejde bliver ved med at påkalde sig samfundsmæssig interesse, og der er bred enighed om, at befolkningens engagement i foreninger og organisationer er en forudsætning for et levende civilsamfund.

Det frivillige arbejde udføres på alle samfundets områder, og det er ikke mindst i kraft af de frivilliges engagement, at idrætsforeninger, beboerhuse, jagtforeninger, væresteder, naturforeninger, besøgstjenester, politiske foreninger, grundejerforeninger, amatørteatre, humanitære foreninger osv. kan fungere.

Det er tillige igennem det frivillige arbejde i foreninger og organisationer, at samfundets medlemmer kan organisere og varetage fælles interesser, fx for særlige gruppers vilkår eller mere almene sager, som sundhed eller menneskerettigheder – og udtrykke solidaritet og samfundsansvar uden at få en direkte belønning for det.

I de senere år har der været udtrykt politiske ønsker og målsætninger om, at større dele af befolkningen skulle engageres i frivilligt arbejde, og alle regeringer har siden begyndelsen af 2000’erne betonet værdien af frivilligt arbejde i regeringsgrundlag og forskellige politiske initiativer.

Sådanne initiativer er udtryk for, at de politiske forventninger til de frivillige organisationer og de frivilliges rolle i store dele af samfundslivet øges.

Spørgsmålet er, om dette har resulteret i en større andel af befolkningen, der udfører frivilligt arbejde, og om det har ændret på fordelingen af de samfundsområder, som de frivillige er aktive på?

På konferencen "Frivilligheden i udvikling" får du svar på dette og mange andre spørgsmål. Tilmeld dig det gratis arrangement og deltag i debatten med forskerne bag undersøgelsen.

Program

09.00 - 10.00

Ankomst og kaffe.

10.00 - 10.15

Velkomst og introduktion ved professor Lars Skov Henriksen, Aalborg Universitet.

10.15 - 10.45

Hvem er de frivillige i 2012 sammenlignet med 2004? Ved seniorforsker Torben Fridberg, SFI.

10.45 - 11.15

Hvem stopper og hvem fortsætter som frivillig og hvorfor? Ved adjunkt Morten Frederiksen og adjunkt Rasmus Juul Møberg, Aalborg Universitet.

11.15 - 11.45

Hvem bruger mest tid på det frivillige arbejde og hvorfor? Ved stud.scient.soc. Hans-Peter Qvist, Aalborg Universitet.

11.45 - 12.15

Spørgsmål og kommentarer

12.15 - 13.00

Frokost

13.00 - 13.30

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Ved Professor Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet.

13.30 - 14.00

Den uformelle frivillige indsats – omfang og betydning blandt danskere og ikke-vestlige indvandrere. Ved professor Thomas P Boje, Roskilde Universitet.

14. 00 - 14.30

Spørgsmål og kommentarer

14.30 - 15.00

Kaffe

15.00 - 15.30

Stabilitet og dynamik – videre perspektiver for frivilligforskningen. Ved professor Lars Skov Henriksen, Aalborg Universitet.

Dagens oplæg kommenteres af lektor Klaus Levinsen, Syddansk Universitet.

Tid og sted

Konferencen finder sted torsdag den 5. juni 2014 på Syddansk Universitet (SDU), Campusvej 55, 5230 Odense M, lokale 100. Se lokaleoversigt.

Pris og tilmelding

Det er gratis at deltage i konferencen, men tilmelding er nødvendig.

Gå til tilmelding.

(Tilmelding sker via Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside: www.frivillighed.dk - se under 'Kurser og konferencer).

Arrangør

Konferencen er arrangeret af Netværk for forskning i Civilsamfund og frivillighed (CiFri) i samarbejde med Center for frivilligt socialt arbejde.

Kontakt

Praktiske oplysninger om tilmelding med videre kontakt venligst kursussekretær Mie Brink Hansen, Center for frivilligt socialt arbejde, mail: mbh@frivillighed.dk

Information vedrørende program og fagligt indhold kontakt venligst Mette Hjære, Center for frivilligt socialt arbejde, mail: mh@frivillighed.dk eller Lars Skov Henriksen, Aalborg Universitet, mail: larsskov@socsci.aau.dk